Trädbeskärning & Snoskottning

Trädbeskärning

Nu är det dags att beställa tid för trädbeskärning!

Nyhet! Nu gäller RUT-avdraget för beskärning och nertagning av träd, även stubbfräsning och borttagning av häckar och buskar är godkänt för RUT-avdrag.

Nu är säsongen här för att klippa träd. Har ni tröttnat på att klippa träden? Vi hjälper er med detta. Har era träd och buskar blivit för höga och behöver tas ner på höjden? Ring oss.

Vi hjälper er även med att ta ner träd och borttranport av ris och annat skräp i trädgården.Tänk på att det är Rut-avdrag för lövräfsning och beskärning av buskar och häckar.Är det mycket löv kommer vi med vår lövsug och tar bort löven.

Här har vi sågat ner en stor ek. Diameter vid marknivå 120 cm.
Borttransport av ris efter nersågning av träd

Snöröjning

Vill ni ha hjälp med snöröjning så ordnar vi det. Både om ni vill ha hjälp med att skotta snö någon enstaka gång eller vill ha snöröjning hela vintern.