Skattereduktion på hushållsnära tjänster

4.4 Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden Till snöskottning m.m. som medför rätt till skattereduktion räknas skottning av tak och altan samt skottning av gårdsplan och uppfart på egen tomt eller uppfart på annans mark som innehas med servitut eller liknande. Även snörörjning med traktor etc. och arbetskostnad för sandning och saltning medför rätt till skattereduktion

4.5 Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden
Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas trädgårdsarbete som avser normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och som inte kräver några specialkunskaper. Till sådant trädgårdsarbete av enklare slag räknas exempelvis gräsklippning, ogräsrensning, krattning, klippning av rosor,träd och buskar samt häckklippning.
Nyhet 1 aug 2016 är borttagning av träd, häckar, rötter, stubbar och buskar.

Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas planteringsarbeten och anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller räknas transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn till sådant trädgårdsarbete som ger rätt till skattereduktion.

Hela listan på Rot-avdrag från Skatteverket.
 
Se skatteverkets hemsida