Tjänster & Produkter

Exempel på tjänster vi utför:

 • Nyanläggning och renovering av trädgårdar
 • Plattläggning
 • Anläggning av gräsmattor och planteringar
 • Fräsning av gräsmattor med planeringsfräs
 • Snöröjning och sandning i Växjö
 • Dammanläggning
 • Leverans och montering av lekplatsutrustning
 • Trädbeskärning och trädfällning
 • Häckklippning och gräsmattor
 • Vår och höststädning av trädgårdar
 • Ogräsbeskämning med hetvatten
 • Sandsopning med upptagande sopmaskiner
 • Transport av skräp till tippen.
 • Vi utför tjänster mestadels i Växjö Kommun

Exempel på vad vi har till försäljning:

 • Sållad matjord, täckbark, rotogräsfri planteringsjord.
 • Grus och sand med olika fraktioner
 • Plattor och murstenar
 • Kullersten
 • Färdigt gräs och gräsfrö
 • Lekplatsutrustning
 • ÄktaBohusgranit tex stenstolpar, gatsten, granittrappor
 • Gabioner

Vi är återförsäljare Starka betongindustrier: www.starka.se och Lightson trädgårdsbelysning www.lightson.se samt Äkta Bohusgranit och plattor från Benders :  www.Bohusgranit.se och www.gabiola.se

V
id beställning av jobb tänk på att vår debitering börjar när vi kör från vårt kontor och tills vi är tillbaka igen.